Temtiwr Coed y Brenin

A weekend dedicated to women's mountain biking, with skills coaching and workshop sessions, guided rides, film night and special Q&A session with Tracy Moseley.  

The 2018 event will take place on the weekend of 8th/9th September.

Register Interest

Temtiwr Coed y Brenin

Event Report 2017 

Temtiwr is a weekend of women’s mountain biking at the UK’s original trail centre, Coed y Brenin. The event was conceived from a partnership between Beics Brenin, NRW, Welsh Cycling and Infinite Exposures and this year took place on the weekend of 9th/10th September 2017 at Coed y Brenin Forest Park North Wales.

Penwythnos o feicio mynydd i ferched yw Temtiwr a gynhaliwyd yng nghanolfan llwybrau beicio gyntaf y DU, Coed y Brenin ger Dolgellau, ar y 9fed a’r 10fed o Fedi 2017. Dyma ffrwyth llafur partneriaeth rhwng Beics Brenin, Cyfoeth Naturiol Cymru, Beicio Cymru, ac Infinite Exposures.

Saturday; yoga, social ride and film

Saturday started with a Yoga session with Polly of Mountain Yoga Breaks, allowing riders the opportunity to limber up before riding then continued with a social ride providing the opportunity to meet other Temtiwr attendees.

The evening saw a screening of Mountain Biking the Untold British Story, a documentary exploring the growth of UK mountain biking from the sports early pioneers to today’s top UK athletes, and featuring our own event special guest Tracy Moseley.

Sadwrn; yoga, taith gymdeithasol, a ffilm

Cafwyd cychwyn da fore Sadwrn gyda sesiwn yoga dan arweiniad Polly o Mountain Toga Breaks, gan roi cyfle i’r beicwyr ystwytho cyn cychwyn ar y beicio. Cafwyd taith gymdeithasol i ddilyn, er mwyn i bawb gael cyfle i ddod i adnabod ei gilydd.

Gyda’r nos dangoswyd ffilm ‘Mountain Biking: The Untold British Story’. Rhaglen ddogfen ydoedd yn trafod twf beicio mynydd ym Mhrydain, gan drafod dyddiau’r arloeswyr cynnar yn ogystal ag athletwyr cyfoes- gan serennu neb llai na’n gwestai arbennig Tracy Moseley!

Sunday; Coaching and Workshops

The prediction (and arrival) of rain didn’t deter the women as they readied themselves with bikes and clothing for a day of coaching, workshops and guided rides. Sign on saw a frantic buzz of activity, with women checking their groups and heading off to their allotted sessions.

There were coaching sessions for all ability levels held in Coed y Brenin’s Y Ffowndri skills area and workshops on topics like ‘Trailside Maintenance’, ‘Bike Set-Up’, ‘MTB Leadership’ and ‘Nutrition’. These sessions continued until lunch when 60 damp but cheerful riders sheltered from the deluge and enjoying the chance to relax, warm and get read for the afternoon’s guided rides.

Sul; Hyfforddi a Gweithdai

Glaw oedd i’w weld ar y rhagolygon, a glaw a ddaeth. Ond wnaeth hynny ddim cadw’r merched rhag eu beiciau! Cafwyd diwrnod llawn o hyfforddi, gweithdai, a theithiau tywys. Bu’r cyfnod cofrestru yn fwrlwm o brysurdeb wrth i bawb gwrdd â’u grwpiau cyn mynd i’w sesiynau gwahanol.

Bu sesiynau hyfforddi ar gyfer pob lefel gallu yn ardal Y Ffowndri yn y ganolfan, yn ogystal â gweithdai yn ymwneud ag ystod o bynciau megis cynnal a chadw beiciau, paratoi, arwain teithiau, a maeth.

Parhaodd y sesiynau yma nes amser cinio, pan ddaeth y 60 o feicwyr gwlyb a bodlon i lochesu ychydig rhag y glaw. Manteisiwyd ar y cyfle i ymlacio a chynhesu, mewn paratoad ar gyfer teithiau’r prynhawn.

Guided Rides

With a slightly dryer, more optimistic forecast on the horizon the decision was taken to push the start of the guided riding back a little and as it turned out, the decision was a good one. With surprising enthusiasm, the women proceeded to assemble in the rain and almost exactly on cue, the rains ceased as the women departed for their group rides.

While there was still the occasional shower, for the most part the afternoon remained rain free and although the trails were far from dry, this allowed the women a fun and enjoyable afternoon of riding and the chance to apply some of the skills they had learned in the morning sessions.

Teithiau Tywys

Roedd hi’n gado prynhawn ychydig yn sychach, ac o ganlyniad gwnaed y penderfyniad i oedi cyn cychwyn y teithiau tywys. Penderfyniad doeth iawn hefyd, canys i’r glaw gilio’r eiliad y dechreuodd y merched ymgasglu ar gyfer y daith. 

Ac er i ambell gawod alw heibio, ar y cyfan bu’n brynhawn sych. Cafodd y merched gyfle i fwynhau’r llwybrau, er eu bod ychydig yn wlyb!, gan roi tro ar y sgiliau newydd a ddysgwyd yn ystod sesiynau’r bore.

Tracy Moseley Q&A

The weekends finale was a Q&A session with former world DH and Enduro World Series champion Tracy Mosley.

Tracy shared her story from her early days in the sport to her many victories and triumphs in global competitions. She offered very helpful advice built from her long and illustrious career in the sport of mountain biking sharing everything from advice on competition to tips to bike set up.

The Q&A provided much inspiration and was a fine ending to a very memorable weekend.

Sesiwn Holi gyda Tracy Moseley

I roi clo i’r penwythnos, cynhaliwyd Sesiwn Holi gyda chyn-bencampwr lawr allt y byd a phencampwr yr Enduro World Series– Tracy Moseley.

Rhannodd Tracy hanes ei dyddiau cynnar ym myd beicio, yn ogystal â straeon ei buddugoliaethau enwog ar draws y byd. Gan estyn ar ei phrofiad helaeth ym maes beicio mynydd, cynigodd gyngor gwych am ystod eang o bynciau, megis cystadlu, a chynnal a chadw eich beic. 

Bu’r sesiwn yn ysbrydoliaeth i nifer, gan roi coron ar benwythnos llwyddiannus dros ben.

Our Thanks to the following partners and individuals without which the event could not have been possible:

Dymunwn ddiolch i’r partneriaid ac unigolion canlynol, hebddynt hwy ni fyddai’r digwyddiad wedi gallu cael ei gynnal:

Partners:

Natural Resources Wales

Dyfi Events Ltd

Beics Brenin

Welsh Cycling

Becky Nokes / Infinite Exposures

 

Team:

Gaynor Davis (Welsh Cycling)

Grace Sanderson (Natural Resources Wales)

Becky Nokes (Infinite Exposures)

Toby Bragg (Dyfi Events)

 

Crew, Leaders, Coaches and Instructors:

Polly Clark – Mountain Yoga Breaks

Steve Beech – Beics Brenin

Joe Hayward – Beics Brenin

Marek Ufnal – Summit Cycles

Jim Haddon – Summit Cycles

Tim Matthews – Welsh Cycling MTB Coach

Mike Tong – Representing Welsh Cycling

Ian MacClean –Representing Welsh Cycling

Al Seaton – Wheeliecool MTB

Eirwen Ann Williams – Welsh Cycling MTB Coach

Cheri Mills – One Planet MTB Coach/Leader

Emma Sinfield – Breeze/MTB Leader

Sarah Gratton – Breeze/MTB Leader

Tracey Dawson – Breeze/MTB Leader

Holly Whitely – Breeze/MTB Leader

Rachel Crewesmith – MTB Leadership workshop/L3 MTB Leader

 

Raffle prize donations thanks to:

Hamper – Deli Da Young’s Greengrocers, Dolgellau
One night B&B – Mostyn Cottage
Sports therapy massage – The Body Garage
£20 gift voucher – Run Coed y Brenin
2 x Breeze selfie sticks, cycling leggings/gloves – HSBC UK Breeze 
Heart MTB long sleeve top & a Re’cycled’ T shirt – Vinyl Bear 
Sports therapy massage – Bodywyrcs
Half day guided ride/hike/climb – Infinite Exposures 
Beauty products bag by @rebeccanokesbusiness 
Gorge walking for up to 4 people – Whitewater Active

 

    Share your funny, epic or painful photos on instagram using #dyfienduro